HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Diapols profilbild

Diapol

Om oss

Diapol är ett fristående privatägt tillverknings- och serviceföretag som är specialiserat på tillverkning och installation av bänkskivor av granit, marmor, kvarts och keramik. Vi betjänar privatpersoner, designers, inrednings- och byggföretag. Våra kunder förtjänar bänkskivor för kök och badrum av bästa kvalitet samt även en snabb, punktlig måttagnings- och monteringsservice.
Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

3 idéböcker

Tillbaka till navigering
Hemsida
11211
Stockholm
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.