HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Stenskivor.ses profilbild

Stenskivor.se

Om oss

Stenskivor Sweden Ab provides high quality stone products and installation services for kitchen, bathroom and fireplaces in Sweden

Tjänster som erbjuds:

Installation of countertops Construction of fireplaces Kitchen and bathroom renovation

Område för tjänster

Sweden

Expertinformation:

Licensnummer: SE556849595501

Tillbaka till navigering

2 projekt

Carrara marble countertops installation
4

Carrara marble countertops installation

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

Chronas väg 7
SE-14171
Stockholm
Sverige
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.