HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Konstnär Gith Weidenmo, Art of Weidenmos profilbild

Konstnär Gith Weidenmo, Art of Weidenmo

Om oss

Konstnär Gith Weidenmo, Art of Weidenmo Att måla, få använda min kreativitet är min stora passion. Jag målar främst med akryl och mina målningar är oftast nonfigurativa/abstrakta. Vill med min konst förmedla en känsla, glädje och öppna upp seendet. Då jag målar börjar jag oftast med en färg eller en känsla, och sedan får jag se vart den bär mig. När jag målar försvinner tid och rum. Är utbildad Vedic Art-lärare. Hör gärna av dig vid intresse av utbildningar inom Vedic art.

Expertinformation:

Är medlem i Svenska Konstnärsförbundet samt Konstnärsförbundet Alliansen.

Tillbaka till navigering

3 projekt

Inspiration stadsmiljö

14 foton
Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.