HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Novoroom

Novoroom

Om oss

Novo tillhandahåller förädlade byggprodukter av hög kvalitet som tillgodoser "proffsens" och "gör-det-självarens" behov. Produkterna säljs och distribueras över hela Sverige under Novos egna varumärke Novoroom. Novos huvudsakliga styrka skall ligga i kvaliteten hos produkterna, kvalificerad rådgivning till kunderna, samt bredden i och kombinationsmöjligheterna hos sortimentet. Novo AB är certifierad enligt miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001:2004 sedan 2003. Vi ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygande om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende bland våra kunder och övriga intressenter. Novo AB skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta miljöpåverkan.
Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Novoroom

Phone Number

031-57 89 00

Address

41705
Göteborg
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering

Omdömen

Du kan skriva det första omdömet för Novoroom
Välj ditt betyg
Tillbaka till navigering

1 idébok

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.