HITTA EXPERT
FORUM
Houzz Logo Print
Greger Stetz Arkitekturs profilbild

Greger Stetz Arkitektur

Om oss

Greger Stetz arkitektur ateljé i Stockholm och Malmö Sverige. Kontoret arbetar med flera sorts av projekt projekt som spänner alltifrån villor, flerbostadshus, offentliga byggnader nybyggnation , ombyggnad till restaurering och hus.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Arkitektritad design, Arkitektritningar, Badrumsdesign, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Bygga till fler rum, Byggnadskonstruktion, Byggnadsskisser, Byggnadsteknik, Design av matsal, Design av trappa, Design av trädäck, Design av tvättstuga, Energieffektiva bostäder, Förminskning av husyta, Hemrenovering, Hållbar design, Konstruktion av pool, Konstruktion av små hus, Källardesign, Källarrenovering, Köksdesign, Köksrenovering, Landskapsplanering, Markförberedelse, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Poolhus, Projektledning, Restaurering av hus, Rumsplanering, Specialbeställt hem, Specialbyggd bastu, Tillbyggnad för modulhem, Utbyggnad av hemmet, Specialanpassade bostäder

Område för tjänster

Malmö, Stockholm, Göteborg

Utmärkelser:

GREGER STETZ Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing Medlem i Svergies Arkitekter Riksförbundet Utmärkelse för student förslag i prekvalificerad tävling för Handelshögskolan i Göteborg

Expertinformation:

GREGER STETZ Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing Medlem i Svergies Arkitekter Riksförbundet Certifierad Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen UTBLIDNING: Kungliga Tekniska Högskolan Master Arkitekt Dipl. Ing. École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux Utmärkelse för student förslag i prekvalificerad tävling för Handelshögskolan i Göteborg ERFARENHET: FOJAB arkitekter Ahrbom och Partner Efter flera års erfarenhet som anställd på ett utav Sveriges mest ansedda arkitekturföretag startade jag min egna verksamhet där jag nu jobbar med ett brett spektrum av projekt, både åt privata personer och företag. Under min tidigare arkitektutbildning kom jag i kontakt med de kontinentalaskolorna av arkitektur och deras enhetliga angreppssätt på stadsmiljön. Jag samarbetar med etablerade projektörer när det gäller konstruktion och andra branscher sasåm VVS och EL.Vi är med genom hela processen, d.v.s. från första skiss till byggarbetsplatsuppföljning.

Tillbaka till navigering

9 projekt

Idéer för att renovera ett funkis hem
5

Villa AE

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

2 idéböcker

Östergatan 16
21125
Malmö
Sverige
Hitta mig på FacebookHitta mig på LinkedinKolla in min blogg eller annan hemsida
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.