FOTON
HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
Orban Arkitekter

Orban Arkitekter

Skriv ett omdöme

Om oss

Orban Arkitektkontor startades 1997 av Zoltan Orban, arkitekt SAR/MSA. Under alla dessa år har vi samlat på oss erfarenhet och kompetens inom flera områden. Vi är ett mindre kontor som arbetar med allt från tidiga utredningar, skissarbete till projektering av färdiga handlingar, inredningar och design. Vi lägger stor vikt vid att kombinera praktiska, ekonomiska lösningar med hög arkitektonisk ambition. Nyckelbegrepp som lyhördhet och ett starkt personligt engagemang är vad vi strävar efter i alla våra uppdrag.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bevarande av kulturhistoriska byggnader, Bygga till fler rum, Byggnadskonstruktion, Design av trädäck, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Projektledning, Restaurering av hus, Specialanpassade bostäder, Utbyggnad av hemmet

Område för tjänster

Malmö

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Orban Arkitekter

Telefonnummer

070-790 62 09

Website

www.orban-arkitekter.se

Address

212 42
Malmö
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.