FOTON
HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
Winroth Arkitekter AB

Winroth Arkitekter AB

Skriv ett omdöme

Om oss

Winroth Arkitekter AB är ett kontor med mångårig erfarenhet från olika typer av projekt. Våra pågående uppdrag rör främst husbyggnad och stadsbyggnad i olika byggskeden. Från idéprojekt och detaljplaner till byggdetaljer för mindre projekt. Vi deltar i dialogskeden med kommuner. Just nu arbetar vi fokuserat med flerbostadshus, villor, ombyggnation av bostäder, renovering av miljonprogram samt vård och omsorgsboenden.

Tjänster som erbjuds:

3D-rendering, Arkitektritad design, Arkitektritningar, Badrumsdesign, Bygga till fler rum, Byggnadsskisser, Design av matsal, Design av trädäck, Design och konstruktion av lada, Garagedesign, Hållbar design, Källardesign, Köksdesign, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Rumsplanering, Utbyggnad av hemmet, Specialanpassade bostäder, Bygglov, Bygghandling, Förfrågningsunderlag till byggare

Område för tjänster

STOCKHOLM, HÄGERSTEN, Stockholm, Kiruna

Tillbaka till navigering

4 projekt

Inspiration för stora nordiska hem
3

Villa S

Sigtuna
Tillbaka till navigering

Business Details

Business Name

Winroth Arkitekter AB

Telefonnummer

070-625 87 19

Address

Pålsundsgatan 1B
11731
STOCKHOLM
Sverige

Followers

Tillbaka till navigering

Referenser

Tillbaka till navigering
Tillbaka till navigering

1 idébok

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.