Idéer för att renovera ett litet vintage gästrum, med vita väggar, mörkt trägolv, en spiselkrans i metall och brunt golv
Paul Tobin Estate Agents
Paul Tobin Estate Agents
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor23 omdömenVisa profil

4 Bank House, Cornmarket, Dublin 8

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.