Klassisk inredning av ett huvudsovrum, med flerfärgade väggar

Greenwich Ave Residence

Donna Dotan Photography

Frågor om detta foto (3)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
John Reilly la till detta i Interior Design Ideas 202411 januari 2024

Wall paper but different color

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.