Bild på ett funkis kök
DMVF Architects
DMVF Architects
Genomsnittligt omdöme: 4.9 av 5 stjärnor30 omdömenVisa profil

House Extension, Studfarm, Kildare

The brief for this protected structure in Kildare was to create a bright airy family space within the current dark return of the ground floor without impacting on the historic structure. DMVF created a sensitive single storey extension which ties in perfectly with the period building but still retaining a clear distinction between the old and the new. The large doors open up the ground floor living areas to the stunning gardens surrounding the property.
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.