Houzz Logo Print

New American Home by Phil Kean, Elevate - Wine Storage System

Design and Manufacturer: Kessick Wine Storage Systems, Sales and Installation: Cru Wine Cellars, Architect and Builder: Phil Kean Designs, Photography: Uneek Luxury Tours

Idéer för en mellanstor modern vinkällare, med ljust trägolv och vindisplay —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor
Vinkällare med liknande färger
Rockford Renovation
Point Grey House renovation by Ronse Massey
Falmouth Residence
Altadore 2
Greenbrier | 2015
Award Wining High Performance Lake House
The Toscana Model Home at The Concession Golf Club, Bradenton, Florida
Large Extension of Country Manor in Cornwall
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.