anna_holmquist26

Vilken kökspryl skulle du inte klara dig utan och vilken är onödig?

Anna Holmquist
7 år sedan

Vilka köksprylar är de viktigaste för dig? En enkel pryl som mixerstaven, matberedaren, brödrosten eller helt enkelt "bara" diskmaskinen? Och vilken kökspryl har du köpt helt i onödan? Berätta här!

Nordenskiöldsgatan 5 · Mer info

Kommentarer (26)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.