webuser_170734213

Hjälp! Hur ska jag hänga gardinerna

förra månaden

Hej!

Mitt sovrumsfönster ser ut så här (notera den störiga ventilationskanalen som går längs med taket på motsatt vägg), hur hänger jag gardinerna snyggt här? Hade förstås velat maxa takhöjden och sätta en skena högst upp i taket men antagligen blir det inte snyggt att gardinen inte skulle kunna gå ända fram till väggen till vänster om fönstret 🙄

Tacksam för alla tänkbara tips/idéer🙏🏽

Kommentar (1)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.