anna_holmquist26

RÖSTA: Vad är det första som du ser på bilden?

8 år sedan

Det här fantastiska köket står verkligen ut på många sätt med många spännande detaljer men vad är det första som DU ser på bilden?


Helena svartbetsad ek · Mer info

Väggen
Golvet
Matgruppen
Köksskåpen
Fläkten
Lamporna
De svarta dörrarna
Annat....berätta nedan

Kommentarer (20)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.