webuser_685729359

Kakellist i ytterkanterna?

Linda Hallum
4 månader sedan

Ok, behöver hjälp/tips/råd! 🙏🏻 Vi har köpt lister till våra fasade kakelplattor som ska sitta i köket. De kommer att funka fint i överkanten. Vi kom dock precis på att eftersom vi ska ha halvförband kommer hälften av plattorna i ytterkanterna att vara sågade, och därmed mycket tjockare. Hur sjutton löser man det?? 🤔🤷🏼‍♀️Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.