AnnatTrädgård
anna_holmquist26

Vad tycker du om mördarsniglar i trädgården och vad gör du åt dem?

Anna Holmquist
7 år sedan
senast redigerad:6 år sedan

Hur hanterar du mördarsniglar i din trädgård? Struntar du i dem eller plockar du bort dem? Dödar du dem till och med? Berätta om din relation till trädgårdens sniglar här!

Lenada Residence - Orinda, CA · Mer info


Kommentarer (5)

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.