robertlux

Måla med griffelfärg?

7 år sedan

Finns det n

Living Room · Mer info

ågon som har erfarenhet av att måla med griffelfärg hemma? Jag funderar på att måla en del av väggen i köket men vill gärna att resultatet ska bli bra och att det faktiskt funkar!

Kommentarer (12)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.