HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
webuser_585294345

Inne&UteByggaren

Jim Andersson
4 år sedan

Ständigt i farten med nya projekt. Renoverar, installerar köper och säljer.

Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.