webuser_789804379

Mysigt på balkongen.

Jag vill ha tips på hur jag kan få min balkong mysig. Jag tycker det är svårt då den är långsmal. Den mäter 4 x 1, 70 m. Foton från två vinklar.

Kommentarer (3)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Best of Houzz 2024: Resultaten är här!
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.