serry_k

Hur kan jag inreda hörnan i detta rum?

Emma Karlsson
3 månader sedan

Till vänster om fåret har jag tänkt att en fotölj kanske skulle bli fint. Men kommer man ens sitta där? Jag behöver hjälp med inspiration. Vad tycker ni passar där?

Kommentar

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Best of Houzz 2024: Resultaten är här!
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.