serry_k

Hur kan jag inreda hörnan i detta rum?

Emma Karlsson
26 dagar sedan

Till vänster om fåret har jag tänkt att en fotölj kanske skulle bli fint. Men kommer man ens sitta där? Jag behöver hjälp med inspiration. Vad tycker ni passar där?

Kommentar

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.