FORUM
Houzz Logo Print

Interior Cable Rail Makeover

MP.

Inspiration för mellanstora industriella u-trappor i trä, med sättsteg i trä och kabelräcke —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 1 fråga

Detta kommenterar "Houzzers" på:

mfemerson
Peggy la till detta i AZ12 maj 2022

black metal railing w/ cables (would add wood on top)

ginnygldesigns
GL Designs LLC la till detta i Hoppe stairs6 december 2019

Do you want to just keep the hand rail black metal? Or do you want it to be wood? Here is sort of the look with the wood treads and black risers....we would do stain black rather than paint. Also stringers not balck...wall color

webuser_858811007
Joe la till detta i Port Shorts Satairs10 mars 2019

Live everything about this enclosed staircase right down to the color

dsonsllc
Dahlstrom And Sons LLC la till detta i Joe19 februari 2019

thick square treads, simple lines

Trappor med liknande färger
Geszel House
Overlook House Stair Hall
My Houzz: English Cottage Style Graces a Home Bathed in Light
Cherry Staircase
Wallace Road
Hallford Manor
Maisonette mit Aussicht
丘の上の中庭と木薫る家
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.