HITTA EXPERT
Houzz Logo Print
elvira_dahl

Helrenovering eller bygga nytt?

8 år sedan

Jag och min sambo väntar tillökning och måste flytta. Vi står inför valet att bygga nytt på en tomt vi har hittat och att köpa ett gammalt hus som behöver en helrenovering, inkl ombyggnad av kök, omdragning av rör, installation av ny värmeanläggning samt fix av alla ytskikt i hela huset. Vad skulle ni säga innebär minst jobb och störst tillfredsställelse - att helrenovera eller att bygga helt nytt? Du som är arkitekt - om det var ditt hus - vilket alternativ skulle du välja?

Kommentarer (10)

    Sponsored

    Reload the page to not see this specific ad anymore

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.