FORUM
Houzz Logo Print
marcus_hartwall

Växter i köket?

Marcus Hartwall
6 år sedan

Funderar på att inreda mitt kök med större växter. Kan ni rekommendera några större växter som kan passa?


Villa Stad · Mer info

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.