emeliewestman

Min första homestaging

Emelie Westman
6 år sedan

Första uppgiften i min utbildning hos inredningskurser.se :) Man får endast använda sig av befintliga saker här.


Kommentarer (12)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.