Docking Drawer Blade Duo - Bathroom Vanity In-Drawer Outlets

The Blade Series outlets can be specified both vertically or horizontally and allow you to keep appliances neatly stowed & powered while creating more countertop space. An interlocking thermostat, standard on all powering outlets, cuts power to the outlet if the surrounding temperature exceeds 120ºF, making it the safest in-drawer power outlet on the market.

Exempel på ett modernt badrum —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har inga frågor

Detta kommenterar "Houzzers" på:

sarah_sasaki
Sarah Sasaki la till detta i Master Bathför 6 dagar sedan

Electrical for hair dryers and curling irons

Badrum med liknande färger
European Home
Luxury Condo Renovation Downtown Vancouver
Dexter Colonial (Midcentury Modern Remodel)
Comox -ensuite
Bathrooms
Galloway in Walden
Cambridge, MA
Badausstellung offene Dusche
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.