anna_holmquist26

Fler eller färre småfåglar i trädgården

8 år sedan

Min svärmor påstår att antalet småfåglar i hennes trädgård har minskat de senaste åren. Själv har jag inte reflekterat över det och nu är det ju höst och fåglarna drar söderut men jag tycker ändå att det skulle vara intressant att höra hur ni andra upplever det - har antalet småfåglar minskat eller ökat de senaste åren hemma i era trädgårdar?


Inspiration · Mer info

Kommentarer (4)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.