FORUM
Houzz Logo Print
victoriaaxlund

Vad fint! Vad är det för växt med de rosa/lila blommorna?

Victoria Axlund
6 år sedan
Nybyggd sommarstuga, Varberg · Mer info

Kommentar (1)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.