anna_holmquist26

Vilken typ av trädgård föredrar du?

8 år sedan

Vilken typ av trädgård föredrar du? En trädgård med rabatter som kräver mycket härligt pyssel, en parkliknande trädgård eller kanske en naturtomt som sköter sig själv? Rösta och berättar här!

Haslemere Garden · Mer info

Trädgård med planteringar
Naturtomt
Parkliknande tomt
Annat....kommentera gärna nedan

Kommentarer (24)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.