veluxsverige

En mörk hall - Före & efter:)

7 år sedan

Är dagsljus viktigt för dig?

Tips på hur man kan göra en mörk hall/korridor mer inbjudande och ljusare!

Se före och efter bilder!

Före & Efter · Mer info

Kommentarer (17)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.