niclas_skyttberg

Färg på väggar till fond ”dancing crane” i guld och grått

3 år sedan

Tänkte sätta upp Dancing Crane i guld och grått som fondtapet i sovrummet. Snickerier och tak går i vitt. Golvet i mörkt oljad ek (svart/brunt). Vad ska jag ha för färg på väggarna?

Kommentar (1)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.