Foto på en vintage matplats, med beige väggar och ljust trägolv

BARBICAN APARTMENT

Updating a dated interior to reflect the owner's taste and lifestyle

Frågor om detta foto (14)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta säger Houzz-redaktörerna
Cajsa Carlson la till detta i Grön trend: Fiolfikusen skapar skön musik i hemmet14 mars 2017

Var ska man ha den?Fiolfikusen trivs bäst där det är varmt, allrahelst runt 21°-24°, och vill ha det så ljust som...

Detta kommenterar "Houzzers" på
Heather Mac la till detta i My ideas14 mars 2024

Indoor plants

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.