Idéer för en maritim trädgård

Garden walks

Formal walk with grasses and perennials

Detta foto har inga frågor

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Jennifer Crowley la till detta i Ewing5 december 2021

walkway is too formal but like colors; lavender, russian sage, daisies

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.