Bild på ett funkis kök
Vrinda Chhabra
Vrinda Chhabra
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor1 omdömeVisa profil

Kitchen Area

In India residential clients often get scared by the idea of using a lot of greys. Mine were super satisfied with how this kitchen turned out. The client had already bought the De-martino marble for the flooring, I played with cool tones of grey to balance the warmth of the marble. The wooden ply for storage and natural stone texture for walls added depth and contrast/sharpness! Happy with how clean and balanced this kitchen turned out!

Fråga om detta foto (1)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Ninad Chawhan la till detta i anuraag's Ideas12 juni 2024

frosted glass

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.