FORUM
Houzz Logo Print

Project Barton Creek

The client wanted to create a traditional rustic design with clean lines and a feminine edge. She works from her home office, so she needed it to be functional and organized with elegant and timeless lines. In the kitchen, we removed the peninsula that separated it for the breakfast room and kitchen, to create better flow and unity throughout the space.

Inspiration för ett vintage hemmabibliotek, med grå väggar, mörkt trägolv, ett fristående skrivbord och brunt golv —  Houzz
Relaterade fotoämnen
Detta foto har 14 frågor
Arbetsrum med liknande färger
office1
Dub
The Lake Retreat
The Potomac 2017 Homearama Show Home
app in Tel-Aviv
PARIS, FRANCE Space 1
The Boca II at Greenside at World Golf Vilage
North Fitzroy Additions and Alterations
Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.