webuser_107686351

Vitt eller vittvitt eller ?

4 år sedan

Jag håller på att välja färger till husets alla innerväggar och hej vad svårt det är. Det är ett Portugisiskt hus byggt 2006 så det är inte precis ett vitt oskrivet ark vi börjar med. Vi kommer att behålla en hel del snickerier, lister dörrar osv som dom är. Mycket mahogny eller betsat trä i mahognyton. Vi har valt ett parkettgolv som matchar men inte förstärker den röda tonen. Väggarna kommer få lätta ljusa färger, mycket grått men dragna lite åt grönt blått osv och helmatta. Men min fråga till alla kloka är hur jag skall tänka runt taklisterna. Taken kommer målas vit-vita (standard portugisiskt matt vitt färg). Listerna är relativt breda och lite profilerade. Skall jag måla dom i en något bruten vit och kanske aningen högre glans? Hur skall jag tänka där?

Kommentarer (6)

Sponsored

Reload the page to not see this specific ad anymore

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.