Inspiration för en stor vintage u-trappa i trä, med sättsteg i kakel och räcke i metall

600 Alda Way NE

Fråga om detta foto (1)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Chris Mullaney la till detta i Living Room8 juni 2024

Tile and lighting under stairs

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.