Inspiration för ett minimalistiskt sovrum
Stylescale
Stylescale
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor1 omdömeVisa profil

Bondegatan 46

Stylist: Emma Gårdh Foto: Tim Bohman
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.