Foto på ett funkis vardagsrum, med vita väggar och svart golv
catlin stothers design
catlin stothers design
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor40 omdömenVisa profil

c a t l i n s t o t h e r s

This project involved a complete overhaul of a very traditional three storey home in midtown Toronto. The owners asked for a radical transformation that would leave them, and visitors, in awe from the moment they stepped inside. Their mandate: modern, white, a bit of whimsy, and lots of storage.

Frågor om detta foto (7)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Mary Kelly la till detta i Mary's Ideas26 mars 2023

Everything

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.