Inspiration för en vintage bakgård
Designing Eden llc
Designing Eden llc
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor17 omdömenVisa profil

kent, ct wildflower meadow

Fråga om detta foto (1)

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta säger Houzz-redaktörerna
Zetterman Garden Design AB la till detta i Trädgård: Svalkande plantering i blått, silver och violett2 maj 2015

Blå lupiner i mängd är ett naturligt inslag i vår svenska natur och lika vackert planterat. Lupiner kan dock sprida sig...

Detta kommenterar "Houzzers" på
Petros Design la till detta i Tefft Residence 202326 juli 2023

native meadow

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.