Idéer för mellanstora funkis linjära kök, med en undermonterad diskho, släta luckor, bänkskiva i kvarts, rostfria vitvaror och en halv köksö

Portobello Apartments

Efficient single-wall kitchen with island for additional preparation space and optional seating. Two color cabinets. Refrigerator/freezer and dishwasher fully integrated.

Detta foto har inga frågor

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Monique Brincau la till detta i kitchen14 februari 2021

Gypsum divider on the kitchen

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.