Exempel på en modern terrass, med utekök

Watermill Residence

Photo Credit: Rafael Gamo

Detta foto har inga frågor

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Kaitlin Weatherly & Michael Raney la till detta i Decks and Porches14 maj 2022

Example of patio with two levels, the second to the left, as well as stairs to the yard.

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.