Bild på ett nordiskt vardagsrum
Alexander White
Alexander White
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor4 omdömenVisa profil

Detta foto har inga frågor

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta säger Houzz-redaktörerna
Ida Lindström la till detta i Mönstermixa: Smarta, annorlunda knep för att styla soffan snyggt5 september 2015

Soffan som en del av rummetUtgå från hela rummet när du väljer kuddar. Här har färgvalet baserats på den magnifika...

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.