anna_244

Hur mycket tid spenderar du i din trädgård?

För många av oss är trädgårdsarbete nästan som terapi, men för andra är det ett stressmoment. Vissa har svårt att ens hålla plantorna vid liv, medan andra älskar att gräva i jorden, plantera om buskar och utforma sin trädgård med vackra växter.

Berätta för oss hur ofta du hinner påta i din trädgård!


Engleman ivy and bamboo rake · Mer info


Dagligen (gröna fingrar!)
Några gånger i veckan
En gång i veckan
Varannan vecka
En gång i månaden
Jag lägger ingen tid alls på min trädgård

Kommentarer (7)

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.