Inredning av ett modernt separat vardagsrum, med ett finrum och blå väggar

Central Park West Apartment

Detta foto har inga frågor

Har du en fråga om det här fotot? Fråga vårt community!
Detta kommenterar "Houzzers" på
Peter la till detta i 123 Renovation & Design12 november 2023

Clean lines; fabric shades

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.