Inspiration för små minimalistiska separata vardagsrum, med ljust trägolv, ett finrum och vita väggar
Fotograf Nathalie Malic
Fotograf Nathalie Malic
Genomsnittligt omdöme: 5 av 5 stjärnor4 omdömenVisa profil

Compact Living 15kvm, Västmannagatan 67

Nathalie Malic
  • Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.